“Pərvanə”


Əgər gedəcəkdinsə,
Axı niyə gəlmisən?
Sən heç gələn deyildin,
Yolamı saldı kimsə?

Baxışımdan, gözümdən,
Kədərləri sayırdın…
Dərdə məlhəm olmusan?
Birini azaltmadın,
Yüzünü artırmısan.

Ömrünü fəda edən,
Pərvanəmi gömədin?
Tez gələr, tez də gedər,
Heç yandıra bilmədin,
Can eşqə onun qədər…

 

Zümrüd Cavid

Advertisements