“Ailə və müasir cəmiyyət”


Ailə sosial qrup olaraq, təşkilat şəklində fəaliyyət göstərir və bir sıra vəzifələri icra edir: təsərrüfat, məişət, tərbiyəvi, istehlak, idarəetmə və s. Ailə anlayışı cəmiyyətin uzun tarixi inkişaf prosesində formalaşaraq, bu gün qarşılıqlı hörmət, güzəşt, yardım, dostluq, mehribanlıq, sığınacaq, güvən, inam timsalı kimi qəbul etdiyimiz kiçik sosial qurumdur. Ailə hələ qədim ibtidai icma quruluşu dövründən mövcud olan bir anlayışdır. Oxumağa davam et